Shamanic Healing 

Met behulp van Sjamanistisch energiewerk (Healing) kan ik je begeleiden in het vinden van gezondheid, authenticiteit, vertrouwen en liefde. Een healing kan transformerend werken. Door het werk kunnen blokkades oplossen of weggehaald worden (extractie), kan het energielichaam gereinigd worden en kan de energie weer vrij gaan stromen. 

 

Behandelen of genezen?

Veel sjamanistische vormen van genezen richten zich in eerste instantie niet zozeer op de klachten of symptomen maar op het bereiken van een harmonische staat. Er wordt gebruik gemaakt van rituelen die gericht zijn op genezing en het herstellen van de harmonie tussen werelden en krachtenvelden (zowel binnen als buiten de zieke), en waarbij de verbinding tussen de fysieke en niet-fysieke wereld centraal staat. Als de verstoorde balans weer is hersteld, zullen veel problemen als vanzelf verdwijnen.

 

Je zou kunnen zeggen dat behandelen de taak is van artsen, daarbij gaat het om de eliminatie van fysieke symptomen. Bij genezing daarentegen vindt men een weg naar gezondheid door de oorzaken van lijden en ziekte weg te nemen en vervolgens een zinvolle toekomst voor zichzelf te ontdekken. Mijn doel is om te genezen.

De westerse geneeskunde behandelt het lichaam, de psychologie behandelt de mentale gesteldheid – en bij genezen (healing) richten we ons op de ziel en ons hogere bewustzijn. Door direct met de ziel en het hogere bewustzijn samen te werken, kunnen we veranderingen creëren op alle andere niveaus - inclusief fysieke en mentale niveaus. Een verandering op spiritueel niveau verandert de wereld.

 

Lot of bestemming?

Het lot is een koers die is bepaald door onze familie, onze geschiedenis, onze genen en onze emotionele wonden. Het woord bestemming (engels: destiny) daarentegen betekent de zin van het leven, de roeping van een persoon. Deze kan worden onthuld en gerealiseerd. Onze bestemming stelt ons in staat om ons lot te overwinnen en onszelf te bevrijden van negatieve emotionele en genetische programmering. Onze bestemming stelt ons in staat om ons pad in het leven te kiezen in plaats van door het leven te struikelen. Wanneer je je bestemming leeft, kun je je groei bewust beïnvloeden.

 

Sjamanisme werkt met klank

Geluid en klank zijn de eerste manifeste vorm van energie, constante energie die zich omzet in materie. ‘Daar was het woord’ – komt uit de bijbel – dat was het eerste. Dus klank of toon is heel direct gerelateerd aan een energetische frequentie. Dat betekent dat er heel veel helingskracht zit in klank en in toon en in woord. Er zijn ook heel veel oude talen en oude geschriften, die nog steeds gebruikt worden. In India en in Yoga worden al die Sanskriet woorden nog steeds gebruikt, ook al weten mensen niet eens wat het betekent. Maar de kracht van zo’n woord, of van een bepaalde klank, dat is een geleider van een bepaalde frequentie van energie en dat is heel helend.

 

Hoe meer iemand de levensenergie door zich heen kan laten stromen, hoe meer hij letterlijk een kanaal wordt van het leven, van die energie, zoals het zich wil ontwikkelen. Dus hij wordt het medium. Helderziende mensen vertalen wat ze zien in woorden. En ik heb een systeem dat aangelegd is om klank te maken, en kan daardoor met klank genezen, eigenlijk doordat ik steeds opener sta om te horen en te voelen wat er uitgedrukt wil worden. Door mijn klank of zang kunnen blokkades in je kanaal (de chakras) open trillen en kan de balans zich weer herstellen.

 Stembevrijding

Energie ontladen, zeg maar een energetische schoonmaak, kan door er klank aan te geven en ik kan je ook begeleiden die eigen klank te vinden. Als je intuïtief klank maakt, kan je aan de soorten klank die je maakt voelen hoe het met je gaat. Het is als een spiegel van waar je van binnen zit. Dit is de dans die er vanbinnen plaats vindt. Het is een manier om alle lagen in je systeem open te branden. Dan brand je alle frequenties een beetje schoon.

Werken met stem, zang en klank is een eenvoudige weg om jezelf weer te stemmen, in balans te brengen en dichter bij jezelf te komen. Als je systeem in harmonie met zichzelf trilt (vibreert) ontstaan gezondheid, vreugde, authenticiteit, vertrouwen en liefde.

"Stop searching, only then the music will find you." uit de film 'Dance of the Wind'

Zelf aan de slag met energie werk

Ik kan je ook uit verschillende methoden eenvoudige en effectieve oefeningen aanbieden, die je zelf in je dagelijks leven kan integreren:
Silva Mind Control – o.a. leren je snel en diep te ontspannen, eenvoudig in slaap vallen, hoger concentratievermogen, ontwikkelen van positiviteit en vertrouwen in je leven.
Thetareading – o.a. je met de geestelijke wereld verbinden en je eigen genezing ondersteunen – innerlijke blokkades oplossen – manifesteren.
Sjamanisch energiewerk – o.a. jezelf energetisch beschermen en effectief aarden, jezelf en je huis energetisch reinigen, contact leren maken met je hogere zelf 

Meer over Thetareading

Created with Sketch.

Thetareading is een gemakkelijke manier om verbinding te maken met de geestelijke wereld.

Met een heel eenvoudig proces kan je binnen enkele seconden de theta-golffrequentie bereiken. In deze hersengolffrequentie kan men met behulp van de geestelijke wereld gemakkelijk communiceren en zichzelf en anderen genezen.

Het is een ​​helende methode die heel snel en puur is, en gemakkelijk te leren is. 

Thetareading is onafhankelijk van religie en behoort tot geen enkele organisatie. Thetareading is ontwikkelt door Franziska Tabea Winkler in Zwitserland.

Elke ziel is goddelijk. Als je Thetareading vanuit het hart doet, wordt het onmogelijke mogelijk. We leven in een tijd waarin het voor iedereen mogelijk is om opnieuw verbinding te maken met de spirituele wereld.

We zijn altijd verbonden met alles hier op aarde en met de spirituele wereld. 

Zolang de cliënt openstaat voor verandering is genezing gemakkelijk. De sleutel is de ziel. Als die niet volledig in het lichaam zit, wordt genezing moeilijk. Veel mensen zeggen vaak: "Ik sta naast mijn schoenen, ik ben er niet helemaal, het doet met mij". Het is daarom belangrijk dat de ziel eerst weer in het lichaam wordt teruggebracht zodat genezing kan plaatsvinden.

Als we leren communiceren met de geestelijke wereld, kan iedereen zijn eigen leven vormgeven. Omdat wij de scheppers van ons leven zijn, kunnen we het meeste zelf bepalen. Daarbij is ook persoonlijke verantwoordelijkheid belangrijk. We geven ons leven zelf vorm, wat ik mooi en heel fascinerend vind.

Thetareading heeft mijn leven positief veranderd, en dat van veel van mijn klanten ook.


Meer over Silva Mind Control

Created with Sketch.

De Silva-methode is een zelfhulp- en meditatieprogramma ontwikkeld door José Silva. Het vergroot de vermogens van een persoon door ontspanning, ontwikkeling van hogere hersenfuncties en paranormale vermogens zoals helderziendheid.

José Silva was een elektronicareparateur die interesse in de psychologie ontwikkelde om te zien of dit hem kon helpen het IQ van zijn kinderen te verhogen. Nadat hij had geëxperimenteerd en overtuigd was van de plotselinge helderziendheid van zijn dochter, besloot Silva meer te leren over de ontwikkeling van paranormale gaven.

In 1944 begon Silva met het ontwikkelen van zijn methode, bekend als Silva Mind Control, en gebruikte deze voor zijn familieleden en vrienden, voordat hij deze in de jaren zestig commercieel lanceerde.

Silva deed onderzoek naar de hersenen en verschillende hersenfrequenties en ontdekte wanneer verschillende delen van de hersenen actief waren.

De Silva-techniek is gericht op het bereiken en behouden van een staat van mentaal functioneren, de alfa-toestand genaamd, waarbij de hersengolffrequentie zeven tot veertien Hz is. Dagdromen en de overgang naar slapen zijn alfa-toestanden.

Silva heeft een programma ontwikkeld dat mensen traint om bepaalde hersentoestanden met een verhoogd bewustzijn binnen te gaan. Hij heeft ook verschillende systematische mentale processen ontwikkeld om in deze staten te gebruiken, waardoor een persoon mentaal kan projecteren met een specifieke intentie. Door de Silva Mind Control methode kan een persoon, eenmaal geprojecteerd, verre objecten of locaties bekijken en verbinding maken met hogere intelligentie voor begeleiding. De informatie die de geprojecteerde geest ontvangt, wordt vervolgens door de geest waargenomen als gedachten, beelden, gevoelens, geuren, smaak en geluid. Op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt om problemen op te lossen

Disclaimer

NL: Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Workshops, coachings, opleidingen en healings zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg.

Dt: Nichts auf dieser Website soll eine medizinische Beratung oder Behandlung ersetzen. Workshops, Coachings, Trainings und Healings sollen die schulmedizinische Behandlungen unterstützen, nicht ersetzen.