Marieke Voskamp

(für Deutsch sehe unten)

Mijn opleidingen

Coaching: Enneagram (Practitioner); The Work of Byron Katie (Certified Facilitator); diverse Seminars van Christian Meyer (7 steps to awakening); Emotional Freedom Technique. 


Sjamanisme en Energie werk: opleiding Sjamanische en Spirituele ontwikkeling; Energy Medicine Training bij de Four Winds Society van Alberto Villoldo (Master Practitioner); The Rites of the Munay-Ki (Practitioner); opleiding ThetaReading; Silva Mind Control (diverse cursussen); Chi Kung; The Journey van Brandon Bays; en een Workshop Trauma Release Exercises.


Stem: Opleiding Vocal Sound Therapy bij Githa Ben-David; 'Hersenen en Klank' met Karl Grunick; vele jaren klassiek zangles & koorzingen'; en diverse workshops Stembevrijding. 

Mijn weg

Toen ik 27 was, kreeg ik een burn-out. Ik vond een coach die me ondersteunde met The Work van Byron Katie - een manier om stressvolle gedachten die de oorzaak van ons lijden zijn, te identificeren en te onderzoeken. Dit heeft me enorm geholpen om meer bij mezelf en mijn gevoel te komen, stress los te laten en niet meer bang te zijn wat anderen van mij zouden kunnen denken. Deze inzichten hielpen me om weer zelf de verantwoordelijkheid voor mijn leven te nemen. Ik leerde verschillende perspectieven zien van zaken die ik eerst alleen van één kant kon zien. Hierdoor verbeterde ook de kwaliteit van mijn werk en kreeg ik er weer plezier in. Ik heb intensief en veel aan mezelf gewerkt en de processen inspireerden mij om het pad te volgen om een ​​gecertificeerde facilitator te worden. Samen met mijn man heb ik later de opleiding tot coach voor The Work aangeboden.

 

Geïnspireerd door verschillende cursussen die we in de jaren erna hebben gevolgd, hebben mijn man en ik een manier ontwikkeld om te leren om het voelen (weer) toe te laten en deze manier in onze praktijk geïntegreerd. Zovelen van ons (inclusief ikzelf) hebben onze gevoelens lange tijd genegeerd of weggestopt om te overleven. Gevoelens weer laten leven, weer voelen was voor mij de sleutel om problemen gemakkelijker op te lossen, en authentieker, meer verbonden en vrij te worden.

 

In de jaren die volgde voelde ik me meer aangetrokken tot de mystieke weg en ben vooral sjamanisch gaan werken. Daarbij ontdekte ik ook welke vorm van energiewerk voor mij het meest natuurlijk voelt: het toelaten van mijn stem. Sjamanisme en Vocal Sound Healing zijn voor mij een antwoord op de zoektocht naar steeds effectievere tools om echt tot de kern van de zaak te komen en om mensen te helpen om ballast los te laten en hun bestemming te leven.

 

Laat me weten, als je zelf een keer wilt ervaren wat een coaching of healing voor je kan doen. 

 

Met liefde! Marieke 

Mijn werkervaring

Ik werkte van 2007 tot 2011 in de accountancy en daarna als financieel controller (tot 2014). 

Sinds 2010 werk ik als Coach en sinds 2013 bied ik met mijn man samen seminars en opleidingen aan. Sinds 2018 bied ik ook Workshops voor bedrijven aan.

Ik ben gespecialiseerd in familiaire thema's, relationele thema's en beroepsmatige thema's, prestatiedruk en faalangst. Ook alle andere thema’s zijn welkom in de sessies. 


Sinds 2016 bied ik sjamanische healings aan. 


Mijn levenservaringen

 • Relationele uitdagingen
 • Uitdagingen in baan en studie
 • Burn-out
 • Carrière veranderingen
 • Emigratie
 • Stiefmoeder zijn
 • Moeder worden en zijn
 • Mijn huwelijk 

Deutsch

Marieke Voskamp

Meine Ausbildungen

Coaching: Enneagram (Practitioner); The Work of Byron Katie (Certified Facilitator/Lehrcoach); unterschiedliche Seminare mit Christian Meyer (7 Schritte zum Aufwachen); Emotional Freedom Technique. 


Schamanismus und Energie Arbeit: Ausbildung Schamanismus und Spirituelle Entwicklung;  Energy Medicine Training - Four Winds Society mit Alberto Villoldo (Master Practitioner); The Rites of the Munay-Ki (Practitioner); Ausbildung ThetaReading; Silva Mind Control (unterschiedliche Seminare); Chi Kung; The Journey - Brandon Bays; und einen Workshop Trauma Release Exercises.


Stimme: Ausbildung Klangheilung durch die Stimme (Vocal Sound Healing) mit Githa Ben-David; "Gehirn und Klang" mit Karl Grunick; über viele Jahre klassisches Gesangsunterricht und Singen im Chor; und unterschiedliche Workshops Stimmbefreiung.

Mein Weg

Als ich 27 Jahre alt war, bekam ich einen Burnout. Ich fand einen Coach, der mich mit The Work von Byron Katie unterstützte – das ist ein Prozess, wobei man belastende Gedanken, die die Ursache unseres Leidens sind, identifiziert und zu hinterfragt. Das hat mir enorm geholfen, mehr mit mir selbst und meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, Stress loszulassen und keine Angst mehr davor zu haben, was andere über mich denken könnten. Diese Erkenntnisse haben mir geholfen, wieder Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich lernte Sachen aus verschiedene Perspektiven sehen, die ich vorher nur aus einer Perspektive sehen konnte. Dadurch verbesserte sich auch die Qualität meiner Arbeit und ich fing wieder an, Spaß daran zu haben. Ich habe intensiv und viel an mich gearbeitet und die Prozesse haben mich inspiriert, den Weg zum zertifizierten Facilitator zu gehen. Gemeinsam mit meinem Mann habe ich später die Ausbildung zum Coach angeboten. 


Inspiriert von mehrere Kurse, an denen wir in die Jahre danach teilgenommen haben, haben meinen Mann und ich einen Weg entwickelt, die Fähigkeit die Gefühle wieder zu zu lassen, in unsere Praxis zu integrieren. So viele von uns (mich eingeschlossen) haben unsere Gefühle ignoriert oder versteckt, um zu überleben. Gefühle wieder zum Leben zuzulassen, wieder zu fühlen war für mich der Schlüssel, um Probleme leichter zu lösen und authentischer, verbundener und freier zu werden.
  
In den folgenden Jahren fühlte ich mich immer mehr zum mystischen Weg hingezogen und habe immer mehr schamanisch gearbeitet. Ich habe auch entdeckt, welche Form der Energiearbeit sich für mich am natürlichsten anfühlt: das Zulassen meiner Stimme. Schamanismus und Vocal Sound Healing (Klangheilung durch die Stimme) sind für mich eine Antwort auf die Suche nach immer wirksameren Werkzeugen, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen und Menschen dabei zu helfen, Ballast loszulassen und ihre Bestimmung zu leben.
  
Lasse mich bitte wissen, wenn du selbst erfahren möchtest, was ein Coaching oder eine Heilung für dich bewirken kann.
  
 Mit Liebe! Marieke 

Meine Arbeitserfahrungen

Ich war von 2007 bis 2011 als Wirtschaftsprüferin und dann als Finanzcontrollerin (bis 2014) tätig.

Seit 2010 arbeite ich als Coach und seit 2013 biete ich gemeinsam mit meinem Mann Seminare und Trainings an. Seit 2018 biete ich auch Workshops für Unternehmen an.
Ich bin spezialisiert auf Familienthemen, Beziehungsthemen und Berufsthemen, Leistungsdruck und Versagensängste. Auch alle anderen Themen sind in den Sessions willkommen.


Seit 2016 biete ich schamanische Energiearbeit an.


Meine Lebenserfahrungen

 • Herausforderungen in Beziehungen
 • Herausforderungen in Beruf und Studium
 • Burn-out
 • Berufliche Veränderungen
 • Auswanderung
 • Stiefmutter sein
 • Mutter werden und sein
 • Meine Ehe