Marieke Voskamp

(Für Deutsch sehe unten)

Mijn opleidingen

Coaching: Enneagram (Practitioner), The Work of Byron Katie (Certified Facilitator), diverse Seminars van Christian Meyer 


Sjamanisme en Energie werk: opleiding Sjamanische en Spirituele ontwikkeling, The Rites of the Munay-Ki (Practitioner), opleiding ThetaReading, Silva Mind Control (diverse cursussen), Chi Kung, The Journey van Brandon Bays, Workshop Trauma Release Exercises, en Energy Medicine Training bij de Four Winds Society van Alberto Villoldo.


Stem: Opleiding Nada Brahma Sonologie - Oertoonbestemming, vele jaren klassiek zangles & koorzingen, en diverse workshops Stembevrijding.

Mijn weg

Mijn reis was er een van veel zoeken, verschillende ervaringen opdoen, om steeds weer te ontdekken dat wat ik deed niet (genoeg) voldoening gaf. Sommige sjamanen en genezers die ik onderweg ontmoette, vertelden me dat ik een heel gevoelig systeem heb, heel intuïtief ben en heel goed kan voelen. Voor mij was dit aanvankelijk moeilijk te vinden... Ik reageerde vaak met: IK??? Ik moet waarschijnlijk veel werk verzetten om daar weer verbinding mee te maken. Ik zat veel in mijn hoofd: denken en zorgen maken. 

 

Toen ik een jaar of 27 was, kreeg ik een burn-out. Ik vond een coach die me ondersteunde met The Work van Byron Katie - een manier om stressvolle gedachten die de oorzaak van ons lijden zijn, te identificeren en te onderzoeken. Dit heeft me enorm geholpen om meer bij mezelf en mijn gevoel te komen, stress los te laten en niet meer bang te zijn wat anderen van mij zouden kunnen denken. Deze inzichten hielpen me om weer zelf de verantwoordelijkheid voor mijn leven te nemen. Ik leerde tijd nemen voor rust en herstel. Ik kon verschillende perspectieven zien van zaken die ik eerst alleen van één kan kon zien. Hierdoor verbeterde ook de kwaliteit van mijn werk en kreeg ik er weer plezier in. Ik heb intensief en veel aan mezelf gewerkt en de processen inspireerden mij om het pad te volgen om een ​​gecertificeerde facilitator te worden. Samen met mijn man heb ik later de opleiding tot coach aangeboden.

 

Op een gegeven moment was The Work als enige werkvorm niet meer bevredigend genoeg voor mij. Geïnspireerd door verschillende cursussen die we hebben gevolgd, hebben mijn man en ik een manier ontwikkeld om het vermogen om te voelen in onze praktijk te integreren. Zovelen van ons (inclusief ikzelf) hebben onze gevoelens genegeerd of weggestopt om te overleven. Gevoelens weer laten leven, weer voelen was voor mij de sleutel om problemen gemakkelijker op te lossen, en authentieker, meer verbonden en vrij te worden.

 

In 2015 bezocht ik een sjamaan en hij zei tegen mij dat ik erg bang ben geweest voor mijn gevoeligheid, en dat ik door deze angst naar mijn hoofd vlucht. Dat ik nog meer op mijn gevoel en intuïtie moest leren vertrouwen. Hij vroeg me waarom ik nog niet met mijn handen werkte met mensen, dat er veel genezende energie uit mijn handen kwam. Hij vertelde me dat de manier waarop ik met mensen werk nog niet is hoe het zal zijn...

 

Geïnspireerd door deze woorden heb ik mij nog meer van mijn angsten bevrijd. Ik heb meerdere sjamanistische opleidingen gevolgd. Het werk geeft me een voldaan en blij gevoel. Sjamanisme is voor mij een antwoord op de zoektocht naar steeds effectievere tools om echt tot de kern van de zaak te komen en om mensen te helpen om ballast los te laten en hun bestemming te leven.

 

Laat me weten, als je zelf een keer wilt ervaren wat een coaching of healing voor je kan doen. 

 

Met liefde! Marieke 

Mijn werkervaring

Ik werkte van 2007 tot 2011 in de accountancy en daarna als financieel controller (tot 2014). 

Sinds 2010 werk ik als Coach en sinds 2013 bied ik met mijn man samen seminars en opleidingen aan. Sinds 2018 bied ik ook Workshops voor bedrijven aan.

Ik ben gespecialiseerd in familiaire thema's, relationele thema's en beroepsmatige thema's, prestatiedruk en faalangst. Ook alle andere thema’s zijn welkom in de sessies. 


Sinds 2016 bied ik sjamanische healings aan. 
Sinds 2020 bied ik Oertoonbestemmingen aan.


Mijn levenservaringen

 • Relationele uitdagingen
 • Uitdagingen in baan en studie
 • Burn-out
 • Carrière veranderingen
 • Emigratie
 • Stiefmoeder zijn
 • Moeder worden en zijn
 • Mijn huwelijk 

Deutsch

Marieke Voskamp

Meine Ausbildungen

Coaching: Enneagram (Practitioner), The Work of Byron Katie (Certified Facilitator/Lehrcoach),  

unterschiedliche Seminare mit Christian Meyer 


Schamanismus und Energie Arbeit: Ausbildung Schamanismus und Spirituelle Entwicklung, The Rites of the Munay-Ki (Practitioner), Ausbildung ThetaReading, Silva Mind Control (unterschiedliche Seminare), Chi Kung, The Journey - Brandon Bays, Workshop Trauma Release Exercises, und Energy Medicine Training - Four Winds Society mit Alberto Villoldo.


Stimme: Ausbildung Nada Brahma Sonologie - Urtonbestimmung, über viele Jahre klassisches Gesangsunterricht und Singen im Chor, und unterschiedliche Workshops Stimmbefreiung.

Meiner Weg

Meine Reise war eine, in der ich viel gesucht habe, verschiedene Erfahrungen gesammelt habe und immer wieder entdeckt habe, dass das, was ich tat, nicht (genug) erfüllend war. Einige Schamanen und Heiler, die ich unterwegs traf, sagten mir, dass ich ein sehr sensibles System habe, sehr intuitiv bin und sehr gut fühlen kann. Für mich war das anfangs schwer zu finden... Ich habe oft geantwortet mit: ICH??? Ich werde wahrscheinlich viel Arbeit leisten müssen, um wieder eine Verbindung dazu herzustellen. Ich war viel im Kopf: Nachdenken und Sorgen.
 
Als ich etwa 27 Jahre alt war, bekam ich einen Burnout. Ich fand einen Coach, der mich mit The Work von Byron Katie unterstützte – das ist ein Prozess, wobei man belastende Gedanken,  

die die Ursache unseres Leidens sind, identifiziert und zu hinterfragt. Das hat mir enorm geholfen, mehr mit mir selbst und meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, Stress loszulassen und keine Angst mehr davor zu haben, was andere über mich denken könnten. Diese Erkenntnisse haben mir geholfen, wieder Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich habe gelernt, mir Zeit für Ruhe und Erholung zu nehmen. Ich konnte Sachen aus verschiedene Perspektiven sehen, die ich vorher nur aus einer Perspektive sehen konnte. Dadurch verbesserte sich auch die Qualität meiner Arbeit und ich fing wieder an, Spaß daran zu haben. Ich habe intensiv und viel an mich gearbeitet und die Prozesse haben mich inspiriert, den Weg zum zertifizierten Facilitator zu gehen. Gemeinsam mit meinem Mann habe ich später die Ausbildung zum Coach angeboten.

 
Irgendwann war The Work als einzige Arbeitsmethode für mich nicht mehr befriedigend genug. Inspiriert von mehrere Kurse, an denen wir teilgenommen haben, haben meinen Mann und ich einen Weg entwickelt, die Fähigkeit zu Fühlen in unsere Praxis zu integrieren. So viele von uns (mich eingeschlossen) haben unsere Gefühle ignoriert oder versteckt, um zu überleben. Gefühle wieder zum Leben zuzulassen, wieder zu fühlen war für mich der Schlüssel, um Probleme leichter zu lösen und authentischer, verbundener und freier zu werden.
 
2015 besuchte ich einen Schamanen und er sagte mir, dass ich große Angst vor meiner Sensibilität hatte und dass ich durch dieser Angst in meinen Kopf fliehe. Der sagte mir dass ich lernen musste, meinen Gefühlen und meiner Intuition noch mehr zu vertrauen. Er fragte mich, warum ich noch nicht mit meinen Händen mit Menschen arbeite, dass viel heilende Energie aus meinen Händen käme. Er sagte mir, dass die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, noch nicht so ist, wie sie sein wird…
 
Inspiriert von diesen Worten befreite ich mich noch mehr von meinen Ängsten. Ich habe mehrere schamanische Kurse besucht. Die Arbeit macht mich erfüllt und glücklich. Schamanismus ist für mich eine Antwort auf die Suche nach immer wirksameren Werkzeugen, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen und Menschen dabei zu helfen, Ballast loszulassen und ihre Bestimmung zu leben.
 
Lasse mich bitte wissen, wenn du selbst erfahren möchtest, was ein Coaching oder eine Heilung für dich bewirken kann.
 
Mit Liebe! Marieke

Meine Arbeitserfahrungen

Ich war von 2007 bis 2011 als Wirtschaftsprüferin und dann als Finanzcontrollerin (bis 2014) tätig.

Seit 2010 arbeite ich als Coach und seit 2013 biete ich gemeinsam mit meinem Mann Seminare und Trainings an. Seit 2018 biete ich auch Workshops für Unternehmen an.
Ich bin spezialisiert auf Familienthemen, Beziehungsthemen und Berufsthemen, Leistungsdruck und Versagensängste. Auch alle anderen Themen sind in den Sessions willkommen.


Seit 2016 biete ich schamanische Energiearbeit an.
Seit 2020 biete ich Urtonbestimmungen an.


Meine Lebenserfahrungen

 • Herausforderungen in Beziehungen
 • Herausforderungen in Beruf und Studium
 • Burn-out
 • Berufliche Veränderungen
 • Auswanderung
 • Stiefmutter sein
 • Mutter werden und sein
 • Meine Ehe