Grondtoonbestemming, wat is dat? 

Created with Sketch.

SAMA Sonologie®

De SAMA Sonologie® is in theorie en praktijk gewijd aan alles wat gerelateerd is aan de persoonlijke grondtoon van de mens. Het is volledig gebaseerd op het Nada Brahma-systeem van Vemu Mukunda en maakt gebruik van al zijn componenten. Nieuwe bevindingen uit praktijkervaring en onderzoek worden zorgvuldig verwerkt zonder de inhoud van het systeem te veranderen.

 

De volgende belangrijke uitspraken vormen de basis voor SAMA-sonologie:

 

Wat is de persoonlijke grondtoon?

De persoonlijke grondtoon is de individuele basisfrequentie van een persoon, zijn  oer-toon. Het is de toon van de innerlijke natuur achter alle uiterlijke verschijnselen en is als zodanig onveranderlijk voor dit leven. Afkomst of biografie kunnen deze toon overschaduwen, maar deze niet veranderen. Dit omvat ervaringen die psychologische of emotionele uitdagingen hebben veroorzaakt (psychosen, trauma, enz.). Deze ene toon begeleidt een persoon van de eerste tot de laatste ademhaling.

 

Wat is een Grondtoonbestemming volgens Vemu Mukunda?

Het doel van het bepalen van de grondtoon is om deze individuele basisfrequentie te ontdekken. Omdat de persoonlijke grondtoon resoneert in de spreekstem, worden de benodigde gegevens verzameld door de spreekstem te meten. Dit omvat zeven vrij gesproken zinnen in de moedertaal, die onder bepaalde voorwaarden worden uitgesproken. De gemeten toonhoogtes worden opgeschreven.

In een daaropvolgend gesprek onderscheidt de SAMA-sonoloog de externe of biografische toonhoogtes van de interne frequenties en komt zo tot de persoonlijke grondtoon. De reactie van de cliënt op het bespreken van de betreffende toon geeft aan dat/of de toon is gevonden.

Bij SAMA-sonologie worden geen indelingen of methodieken uit andere disciplines zoals astrologie, numerologie en dergelijke gebruikt. Elke toon wordt individueel bepaald. Daarnaast wordt er geen software gebruikt die een toon berekent. Een tuner of de “Melodyne” -software wordt enkel gebruikt als technisch apparaat voor frequentiemeting.

Wat kan ik ervaren als ik dagelijks mijn grondtoonoefening doe?

Created with Sketch.

Wat is het doel van de oefeningen met de persoonlijke grondtoon?

Het primaire doel is om door het zingen van de grondtoon oefening in je kracht te komen. Door de persoonlijke grondtoon te activeren, kan je je innerlijke kracht ontdekken en ontwikkelen. Je individuele kerncompetenties komen naar voren, je hoeft je niet meer te oriënteren aan andere standaarden.

In een tweede stap kunnen de oefeningen worden gebruikt als yoga. Alle innerlijke tonen worden geactiveerd door zangoefeningen, je realiseert jezelf als een klinkende microkosmos. Op deze manier kom je in de aanwezigheid van je werkelijke zelf.

Tonenreeksen, Ritmes en Mentale oefeningen

Created with Sketch.

Welke middelen gebruikt de SAMA-sonologie?

SAMA-Sonologie vertrouwt volledig op de natuurlijke kracht van de stem. Door de toon van de individuele basisfrequentie te zingen, ontstaat er consonantie, de toon ontvouwt zijn kracht in de mens. De oorzaak van het ontstaan van deze kracht is de natuurkundige wet van resonantie, die beschrijft dat dezelfde frequenties onderling kracht kunnen overbrengen.

Voor de lokalisatie van tonen bij mensen volgt SAMA-sonologie de in het Nada Brahma

Systeem van Vemu Mukunda beschreven verdeling van de mens in drie octaven en de daarmee gedefinieerde trillingszones van alle tonen.

Technische apparaten zoals frequentiegeneratoren of geluidversterkers worden niet gebruikt. Evenzo wordt er geen gebruik gemaakt van het luisteren naar geluids- of muziekbestanden.

 

Voor de activering van de individueel gevraagde toonhoogtes, is in de SAMA-sonologie een groot repertoire aan oefeningen beschikbaar. Afhankelijk van de behoeften en muzikale capaciteiten van de cliënt, worden oefeningen geselecteerd uit de volgende categoriën:

1. De Grondtoonoefening. Zangoefening in 4 delen aan de hand van de persoonlijke grondtoon om in je midden te komen en je persoonlijkheid in evenwicht te brengen.

2. Toonladders. De 72 toonladders van het Zuid-Indiase muzieksysteem vormen de basis voor het vormen van effectieve toonrecepten. Ze helpen om interne onevenwichtigheden of dissonanties te reguleren. Dit maakt ze tot een effectieve gezondheidsmaatregel.

3. Ritme. Spraak- en klapoefeningen in ritmische formaties hebben voornamelijk invloed op een onevenwichtige geest. Ze worden gebruikt voor meer concentratie en helderheid van denken.

4. Mentale oefeningen. Visualisaties spreken in hun archaïsche beeldtaal de geest aan. Vaste processen worden gebruikt voor interne reiniging en brengen mentale onevenwichtigheden in balans.

Al deze technieken kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt. Dit betekent dat voor elke persoon een individuele canon van oefeningen kan worden gecreëerd, perfect afgestemd op de huidige behoeften.

 

De oefeningen worden uitgelegd en aan de cliënt getoond. Voor de praktische uitvoering van de zangoefeningen voorzien we onze klanten van cd's of audiobestanden die hen ondersteunen bij het zingen, met de juiste toonhoogtes. Positieve effecten komen door zelfstandig dagelijks oefenen. Optioneel zijn wekelijkse bezoeken waarbij de geselecteerde oefeningen samen worden uitgevoerd.

Zonder permanente oefening, zal er niets veranderen!

Expliciete opmerkingen

Created with Sketch.

De SAMA Sonologie® oefeningen ondersteunen je bij je eigen persoonlijke ontwikkeling. Hoewel ze een zeer effectief middel voor de positieve innerlijke transformatie van een persoon kunnen zijn, geven we geen garanties voor succes. Bovendien zijn ze geen vervanging voor medische of psychotherapeutische behandelingen. De sonologische oefeningen kunnen medische of therapeutische behandelingen ondersteunen, maar kunnen ze niet vervangen. Verder wijzen we er expliciet op dat het mogelijk is dat de zangoefeningen van de Sonologie ondoeltreffend blijven vanwege hogere wetten die we niet kennen of kunnen beïnvloeden.